Województwo Małopolskie. 12 osób hospitalizowanych a 235 objętych nadzorem epidemiologicznym w związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19

0
cof

– Dziś odbyliśmy kolejne spotkanie poświęcone koronawirusowi. Takie posiedzenia lub spotkania zespołów roboczych miały miejsce już wielokrotnie. Od dłuższego czasu wszystkie służby pozostają w podwyższonej gotowości. Bardzo proszę o dalszą czujność, ścisłą współpracę i wymianę informacji. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że przypadki koronawirusa pojawią się także w Małopolsce. Dziękuję wszystkim szpitalom i innym podmiotom, które w tej szczególnej sytuacji wykazują otwartość, pełne zaangażowanie i ponadstandardowe podejście – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich służb, inspekcji i straży, a także dyrektorzy szpitali wskazanych w Wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii jako pierwszorzutowe (Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie), dyrektorzy dyspozytorni medycznych, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Był obecny również prof. Aleksander Garlicki – konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.

Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem w naszym województwie. W Małopolsce obecnie nie ma przypadku potwierdzenia zakażenia. Ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19 hospitalizowanych jest 12 osób, zaś nadzorem epidemiologicznym objętych jest 235 osób. Nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją. Są to dane z godzin popołudniowych, z 6.03.2020 r.

Wśród poruszonych tematów znalazły się bieżące przygotowania szpitali także pod kątem ewentualnej konieczności prowadzenia zintensyfikowanych działań medycznych. Omówiono m.in. potencjalne scenariusze reorganizacyjne, które wówczas będą mogły zostać zastosowane. Przedstawiono również kwestie związane z profilaktyką w placówkach szkolnych, transportem sanitarnym, zasobami leków czy procedurami i formami prawnymi, w ramach których realizowane są bieżące działania.